Ceny

Překlady

Cena překladů od 300,- Kč za jednu normostranu.
Ověření již hotového překladu od 100,- Kč za jednu stranu.

Normostrana je 1800 znaků včetně mezer.


Tlumočení

Konsekutivní tlumočení 2500,- Kč / den
Simultánní tlumočení 3500,- Kč / den